(1)
Mähönen, H.; Måseide, A. K. Er fru Ruben jødisk eller ikke? En diskusjon om hennes karakter i Hamsuns «Siste Kapitel». Nordlit 2005, 27–44.