(1)
BäckströmP. "Mellem Livshunger Og dødsangst." Søren Ulrik Thomsen Og Pia Tafdrups Poetikker. Nordlit 2005, 9, 143-156.