(1)
Bäckström, P. «Mellem Livshunger Og dødsangst»: Søren Ulrik Thomsens Och Pia Tafdrups Poetiker. Nordlit 2005, 143–156.