(1)
Bäckström, P. «Mellem livshunger og dødsangst»: Søren Ulrik Thomsens och Pia Tafdrups poetiker. Nordlit 2005, 143–156.