(1)
Mønster, L. Det destabilisere[n]de Jeg. Nordlit 2005, 159–177.