(1)
Mønster, L. Det destabilisere[n]de jeg: Om modernismens jeg under og oven vande. Nordlit 2005, 159–177.