(1)
Aadland, E. Hvem Setter Tittelen På Et Dikt?. Nordlit 2005, 193–202.