(1)
Aadland, E. Hvem setter tittelen på et dikt?. Nordlit 2005, 193–202.