(1)
BäckströmP. "Heller Ikke I Dette Skrift Er Det Uutsigelige sagt". Det Nordiska Neoavantgardets Estetik - Exemplen Fahlström, Hodell & Højholt. Nordlit 2005, 9, 203-235.