(1)
Bäckström, P. «Heller Ikke I Dette Skrift Er Det Uudsigelige sagt»: Det Nordiska Neoavantgardets estetik—exemplen Fahlström, Hodell & Højholt. Nordlit 2005, 203–235.