(1)
Bäckström, P. «Heller ikke i dette skrift er det uudsigelige sagt»: Det nordiska neoavantgardets estetik—exemplen Fahlström, Hodell & Højholt . Nordlit 2005, 203–235.