(1)
Skaftun, A. Scenen Som Bevissthetsrom: Omkring August Strindbergs «Ett drömspel». Nordlit 2003, 145–161.