(1)
Wærp, H. H. Ingar Sletten Kolloens <i>Hamsun: Svermeren</I> (Gyldendal 2003). Nordlit 2003, 225–234.