(1)
Wærp, H. H. Ingar Sletten Kolloens <i>Hamsun: Svermeren</I> (Gyldendal 2003): Et konsolidert—og Ikke nytt—Hamsunbilde. Nordlit 2003, 225–234.