(1)
Wærp, H. H. Ingar Sletten Kolloens <i>Hamsun: Svermeren</i> (Gyldendal 2003): Et konsolidert—og ikke nytt—Hamsunbilde. Nordlit 2003, 225–234.