(1)
WærpH. H. Lars Frode Larsen: <i>Tilværelsens Udlænding Hamsun Ved Gjennombruddet 1891-1893</I&gt;. Nordlit 2003, 7, 245-250.