(1)
HarrK. E. Med Brystet Spent. Nordlit 2003, 7, 29-30.