(1)
Larsen, L. F. Knut Hamsuns ‹exodus›—Amerika-oppholdet 1882–1884: Bakgrunn og erfaringer. Nordlit 2003, 99–113.