(1)
SelboeT. Camilla Collett of Retten Til å Gå. Nordlit 2003, 7, 173-187.