(1)
Engelskjøn, R. Lars Bergs Erotiske Romaner. Nordlit 2003, 231–240.