(1)
BarstadG. E. Jean Giono Mellom perlehøna Og Verden. Nordlit 2003, 7, 241-253.