(1)
Skaftun, A. <i>Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige</i> i Dag Solstads romanprosa. Nordlit 2003, 279–294.