(1)
MjørK. J. Semiotikk Som Indre Eksil: Om binære Modellars Rolle I Russisk Kultur. Nordlit 2005, 9, 105-132.