(1)
Andersen, B. I.; Bones, S.; Greve, A.; Rosenlund, I. M.; Sojtaric, M. En Pratsom Gammel Gubbe Med Sans for Livet? Tema Og Norm I Kjell Askildsens «Thomas F’s Siste Nedtegnelser Til Almenheten». Nordlit 2002, 3–20.