(1)
Skaftun, A. Dialogen Som Paradigme?. Nordlit 2002, 137–152.