(1)
Theodorsen, C. Andrian Og <i>Der Garten Der Erkenntnis</I>: En Studie Med Henblikk På Ulike Kommunikasjonsformer for Dilettantisme I Wiener Moderne. Nordlit 2002, 153–188.