(1)
Wærp, H. H. Litt fra bokhøsten 2001. Nordlit 2002, 191–202.