(1)
Theodorsen, C.; Skaftun, A.; Wærp, H. H. Preface (in Norwegian): Nordlit 11—1700-tallet og romantikkens utspring. Nordlit 2002, 1.