(1)
HauanM. A. "Å Eg Veit Meg Eit Land Langt Der Oppe Mot nord" Nordnorsk Identitet Og Regionale øvelser. Nordlit 2001, 5, 23-40.