(1)
Pedersen, I. L. Talesprog Som Identitetsskaber Og Identitetsudtryk. Nordlit 2001, 41–55.