(1)
Lindbach, K. M. Kulturelle Identiteter I Hamsuns <i>Mysterier</i> Og Deres Funksjon I Romanen. Nordlit 2001, 109–122.