(1)
Karlsen, O. Postmoderne Litteraturhistorieskriving. Nordlit 2001, 125–129.