(1)
Cassanello, A.; Greve, A.; Skaftun, A.; Wærp, H. H. Preface (in Norwegian): Nordlit 8—Hamsun i lys av Bakhtins teorier. Nordlit 2000, 1.