(1)
Gemzøe, A. Intertekstualitet: Tavshed Og Ord Hos Michail Bachtin Og Villy Sørensen. Nordlit 2000, 3–32.