(1)
Skaftun, A. <i>Livets røst</i> Og Livet Rundt Dialogiske Relasjoner Mellom Ramme Og Det Innrammede. Nordlit 2000, 65–90.