(1)
Gaasland, R. Veien Til Livets Tre: Kronotopisk Analyse Av Hamsuns Novelle «Et spøkelse». Nordlit 2000, 91–99.