(1)
BäckströmP. "Krossa bokstävlarna Mellan tänderna": Språkgrotesk Hos Gunnar Ekelöf Och Henri Michaux. Nordlit 2000, 4, 131-147.