(1)
Bäckström, P. «Krossa bokstävlarna Mellan tänderna». Nordlit 2000, 131–147.