(1)
Bäckström, P. Bokstävernas ogenomträngliga Virrvarr. Nordlit 2000, 3–20.