(1)
Bäckström, P. Bokstävernas ogenomträngliga virrvarr: Fonemisk läsning i en skandinavisk kontext. Nordlit 2000, 3–20.