(1)
Engelskjøn, R. Vev Og Nettverk, Tekst Og Tidrom. Nordlit 2000, 63–77.