(1)
Skaftun, A. ‹Glahns død›: I «Samtiden» Og Blant Glahns Papirer. Nordlit 2000, 105–135.