(1)
GreveA. Poesi Og Sted. Nordlit 2000, 4, 137-154.