(1)
Greve, A. Poesi Og Sted. Nordlit 2000, 137–154.