(1)
Egeberg, E.; Wærp, H. H. Tre Anmeldelser. Nordlit 2000, 155–186.