(1)
Mangen, A. Fra Dokumentkompleks Til Bok Til Verk Til Tekst: Noen Refleksjoner Omkring Forholdet Mellom Dokumentasjonsvitenskap Og Litteraturvitenskap. Nordlit 1999, 173–194.