(1)
Gaasland, R. Syndefall Og Initiasjon: En Analyse Av Karen Blixens "Ringen". Nordlit 1998, 2, 3-24.