(1)
Barstad, G. E. Metamorfoser og ornamentikk i Théophile Gautiers <i>Mademoiselle de Maupin</i>: Presentasjon av et prosjekt. Nordlit 1998, 43–57.