(1)
Karlsen, O. Sonetten Som Aritmetisk Og Arkitektonisk Struktur: En Intertekstuell Lesning Av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› Fra «Seint Rodnar Skog I Djuvet» (1956). Nordlit 1998, 121–141.