(1)
Engelskjøn, R. Barndommens bøker I Menns Verden: «Guttene Fra Gokkohjørnet» (1959) Av Egil Rasmussen. Nordlit 1998, 181–207.