(1)
BäckströmP. A. Samvetets Ro. Børje Veslens Novell "Ångfärjan Tegelbacken". Nordlit 1998, 2, 209-235.