(1)
Bäckström, P. A. Samvetets Ro. Nordlit 1998, 209–235.