(1)
Jølle, H. D. Da Nansen Lanserte <i> Nord I Tåkeheimen </I>. Nordlit 2012, 89-96.