(1)
Myklebost, K. A. Norsk-Russiske Vitenskapelige Relasjoner Innen Arktisk Forskning 1814-1914. Nordlit 2012, 119-127.