(1)
Wråkberg, U. Vetenskaplig Expertis Och Nordområdets Naturresurser. Nordlit 2012, 215-234.